בניין מגורים פתח תקוה
בניין מגורים פתח תקוה
בית עלמין אריאל 3
בית עלמין אריאל 3
בית עלמין אריאל 1
בית עלמין אריאל 1
בית עלמין אריאל 2
בית עלמין אריאל 2
לובי בית עלמין אריאל
לובי בית עלמין אריאל
לובי בית עלמין אריאל
לובי בית עלמין אריאל
לובי בית עלמין אריאל
לובי בית עלמין אריאל
לובי בית עלמין אריאל
לובי בית עלמין אריאל
מבנה ציבורי
מבנה ציבורי